PROCEDURA REKLAMACYJNA

Biżuteria sztuczna sklep internetowy – informacja o reklamacjach

 • W przypadku stwierdzenia niezgodności wylicytowanych przedmiotów z opisem lub wady, należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez email, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne zawierające przyczynę reklamacji oraz w razie potrzeby załączyć dokumentację w postaci zdjęć lub nagrań.
 • Wszelkie nieuwzględnione w zgłoszeniu reklamacyjnym wady lub uszkodzenia nie będą rozpatrywane.

 • Reklamowane przedmioty należy odesłać w sposób taki aby nie powstały uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego zapakowania reklamowanych przedmiotów.

UZNANIE REKLAMACJI

 • Kupujący może domagać się wymiany wylicytowanych przedmiotów na nowe albo zwrotu pieniędzy od Sprzedającego.

 • W przypadku uznania reklamacji, reklamowane przedmioty należy odesłać do Sprzedającego przesyłką rejestrowaną (list polecony lub paczka) na koszt Sprzedającego, chyba że Sprzedający zrezygnuje z konieczności odsyłania przedmiotów.

 • W przypadku braku możliwości wymiany wylicytowanych przedmiotów na nowe bądź ich naprawy, Sprzedający zwraca Kupującemu pieniądze za wylicytowane przedmioty łącznie z kosztami wysyłki poniesionymi przez Kupującego w celu odesłania reklamowanych przedmiotów jeśli takie były.

 • Wylicytowane przedmioty po naprawie lub wymianie są odsyłane do Kupującego na koszt Sprzedającego.

NIEUZNANIE REKLAMACJI

 • W przypadku uszkodzeń powstałych z winy Kupującego, dotyczy się to szczególnie wszelkich pęknięć, złamań, zarysowań, przebarwień, wypadnięcia kamieni z osady, reklamacja nie będzie uwzględniana chyba że przedmiot posiadał tego typu wadę.

 • Kupujący nie może reklamować więcej wylicytowanych przedmiotów z powodu tej samej przyczyny z której poprzednia reklamacja nie została uwzględniona, w takim przypadku reklamacja nie będzie uwzględniana.

 • Kupującemu w takim przypadku w dalszym ciągu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

USZKODZONE LUB ZAGUBIONE PRZESYŁEKI

 • Poniższa procedura obowiązuje dla reklamacji powstałej z winy spedytora.

 • W przypadku przesyłki nierejestrowanej (listu zwykłego) nie ma możliwości złożenia reklamacji.

 • W przypadku zaginięcia przesyłki rejestrowanej reklamację należy zgłosić dopiero po upływie 14 dni roboczych.

 • Każdorazowo przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera lub listonosza czy wylicytowane przedmioty nie uległy uszkodzeniom podczas transportu, a w przypadku stwierdzenia takich należy sporządzić protokół szkody aby można było uzyskać odszkodowanie od poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

 • W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu i nie sporządzenie protokołu szkody z listonoszem lub kurierem złożenie reklamacji nie jest możliwe.

 • Dalsze postępowanie reklamacyjne postępuje zgodnie z regulaminem spedytora.

 • Spedytor ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.


Biżuteria sztuczna sklep internetowy – tania biżuteria, tanie kolczyki sztuczne